دبیرخانه نمایشگاه

دبیرخانه اجرایی:سازمان صنایع دریایی

مسئول دبیرخانه اجرایی: جناب آقای مهندس گرامی

آدرس:تهران،هولدینگ تجاری دریاناب کیش

دبیرخانه نمایشگاه در قشم: شرکت دریانور قشم

شماره حساب:IR630570400211001205998001-بانک پاسارگاد قشم

وب سایت: www.irimex.ir

شبکه اجتماعی: iRame@

پست الکترونیکی: PR@iame.ir