غرفه‌سازی رویداد

طرح های پیشنهادی سازه های ماکسیمایی برای غرفه سازی که حمل و نصب و جمع آوری آن ها سهل و آسان است و از قیمت مناسبی هم برخوردار هستند.
شرکت های محترم می توانند نسبت به سفارش ساخت این غرفه ها به شرکت بامیک به مدیریت آقای حسین ملکی اقدام نمایند.
۰۹۱۲۲۱۰۷۴۰۲

شرکت های محترم برای ساخت غرفه های چوبی هم می توانند با پیمانکاران خودشان در ارتباط باشند.