حوزه‌های صنایع دریایی

صنایع ساخت و تعمير کشتي

بنادر و سواحل

صنايع فراساحل

کشتيراني، حمل و نقل و لجستیک دریایی

صنعت بانکرینگ

لایروبی، خدمات زیر سطح دریا و لوله گذاری

الکترونیک، مخابرات و ناوبری دریایی

رده بندی، قوانین، استانداردها و کنوانسیون های بین المللی

آموزش، پژوهش و فناوری های دريايي

طراحان کشتی، مشاوران و مهندسان

محیط زیست،اقیانوس شناسی و علوم جوی

شیلات و آبزی پروری

خدمات دريايي و بندري

گردشگری دریایی

صنایع دفاعی