پارسان راهکارهای توسعه تجارت حامی بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی

شرکت پارسان مسئول اجرایی رویداد بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی

با هدف تحقق برنامه دریا محور توسعه، نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران را از ۱۳ تا ۱۵آذرماه در جزیره قشم توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و با همکاری شرکت پارسان برگزار خواهد شد.این نمایشگاه، جامعترین نمایشــگاه حوزه دریایی کشــور اســت که در واقع تجمیع نمایشگاه‌های مختلف دریایی مناطق مختلف کشور محسوب می‌شود. امید است در این فصل سرد اقتصادی، بتوان فضای گرم مشارکت را در حوزه دریا ایجاد نمود.

همایش و نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی که  بزرگترین رویداد دریایی کشور است و امسال بیست و یکمین دوره آن با هدف اشاعه فرهنگ دریایی، ایجاد و ارتقاء توسعه روابط علمی و تجاری، افزایش سهم بازار از خدمات بندری و دریایی منطقه‌ای و جهانی، توانمندســازی و توسعه خدمات دریایی و دریانوردی، ایجاد فرصت مناسب جهت تعامل بیشتر با نخبگان دریایی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود حوزه دریایی کشورها، ارتقاء سطح علمی حوزه دریایی و دریانوردی، ترویج فرهنگ دریا محور، جذب سرمایه‌گذاران خارجی، حفظ توانمندی‌های داخلی و بومی‌سازی صنعت دریایی کشور برگزار می‌شود.

بدون شک صنعت دریایی و دریانوردی نقش راهبردی مهمی در اقتصاد ملی، اجرای مبانی اقتصاد مقاومتی و همچنین چشــم انداز افــق ۱۴۰۴و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشــور دارد لذا برگزاری نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران میتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا نماید.

این نمایشــگاه شــامل ارائه توانمندی‌هــا و دســتاوردهای صنایع دریایــی و دریانوردی،کشــتیرانی و حمــل و نقــل دریایی، صنایع کشــتی سازی، صنایع فراساحل نفت و گاز، خدمــات دریایی و بندری، ســاخت،تجهیز و توســعه بنادر،امور نظامی و دفاعی، اقیانوس شناسی و هواشناســی،الکترونیک و مخابرات،حقوق دریایی، نقشه برداری و هیدروگرافی، تجسس و نجات دریایی، محیط زیست دریایی،گردشگری و تفریحات دریایی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، انجمن ها و اتحادیه ها و دانشگاه ها و علوم و فنون دریایی می باشد.

تلاش می‌شود این نمایشگاه بعنوان قطب نمایشگاه‌های دریایی در منطقه مطرح شــود تا زمینه حضور گسترده شرکت های داخلی و بین‌المللی صنعت دریایی فراهم شود و این مهم فقط با همدلی و مشــارکت کلیه ذینفعان دریایی کشور محقق خواهد شد.این نمایشگاه محلی برای ارائه فرصت های سرمایه گذاری در حوزه دریایی است که سرمایه گــذاران داخلــی و بین‌المللی با حضــور در آن قادر خواهند بود موقعیت های سود آور بی شماری را جهت تاسیس و راه اندازی طرح های حوزه دریایی کشور، به دست آورند.

برگزاری چندین کارگاه علمی آموزشی و جلســات، حضور استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان حوزه دریایی و چند هیأت داخلی و خارجی برخی از برنامه جانبی این نمایشگاه خواهد بود.

جمهوری اســلامی ایران با داشتن سواحل وســیع و قرار داشتن در مهمترین منطقه دریانوردی جهان (خلیــج فارس و دریای عمان) با تاریخ چند هزار ساله دریانوردی و دارا بودن پتانسیل های فراوان ســرمایه گذاری و توسعه امور دریایی و دریانوردی، یکی از کشور های منحصر به فرد منطقه محسوب می شود.

در این دوره مسئولیت بخش اجرائی این رویداد بر عهده شرکت پارسان، به مدیرعاملی آقای محمد ثروتی، است، در صورت تمایل به اخذ غرفه و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی  www.iranmic.ir و نمایشگاه به نشانی www.irimex.ir و کانال تلگرامی https://t.me/irame مراجعه نموده یا شماره تلفن های ۶۶۵۰۳۰۱۹-۰۲۱و ۶۶۵۱۷۵۱۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.